h

utdanning

UTDANNING

EIBOARD Education Solution er en smart klasseromsløsning som innenfor utdanningspensum inkluderer den nye og innovative måten å undervise på og forelesninger ved implementering av moderne informasjonskommunikasjonsteknologi med sikte på å øke innovasjon og samarbeid i undervisningsprosesser, for å sikre bedre kommunikasjon mellom lærere og studenter og å øke den generelle effektiviteten av læring.Det er også en smart studentsentrert måte å undervise på, bygget for å muliggjøre interaktiv læring.

Hjelp lærere

• Å berike leksjonsplanleggingen og erfaringene i klassen til lærere.

Å engasjere elevene ved å gjøre læring morsom.

Å forbedre elevenes klasseromsopplevelser ved å diversifisere læringsaktiviteter.

Å forbedre elevenes læringsutbytte, både fagspesifikke og i en bredere sammenheng.

For å gjøre det mulig for lærere å integrere teknologien i klasserommene sine.

Hjelp studentene

For å være gunstig for alle typer studenter

Å lære enkelt ved hjelp av moderne teknologi

Til aktiv deltakelse i undervisningen

Å samhandle med lærere ved å bruke håndholdte smartterminaler i timene

Å gjennomgå undervisningsprosessen etter timen

Hjelp foreldre

Å vite hva barna deres lærte i klassen og gi hjelp på kurs

For å vite mer om barnas læringsforhold